Логото на ЕС за биопродуктите става задължително

Снимка: МЗХ

Логото на Европейския съюз за биологичните продукти става задължително от днес за всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от ЕС и отговарящи на стандартите, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. За неопакованите и вносните биологични продукти логото не е задължително.

Запазва се и възможността да се поставят и частни, регионални или национални знаци наред със знака на ЕС. Наред с логото в близост трябва да фигурира кодът на контролния орган и мястото на производство на земеделските суровини.

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на потреблението на биологични продукти в ЕС, като в момента техният пазарен дял в Евросъюза е около 2 %. Производството също се е увеличило значително през изминалото десетилетие — днес около 5 % от всички земеделски площи в ЕС и над 2 % от стопанствата са сертифицирани като биологични. В България през 2011 г. биологичното производство бележи ръст и следва световните тенденции на нарастване на площите и производството, което се дължи на засилено търсене на продукцията на световния и европейския пазар.

Коментирайте тази новина

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван