Продължението на европейския коридор № 8 е готово?

  • Изграждането на продължението на дълго чакания европейски коридор №8 – от Бургас през София и Скопие до албанското пристанище Дурас трябва да стане факт през 2030 г.
  • Проектът на Западните Балкани обхваща пристанищна, железопътна и пътна инфраструктура. Ефектът от реализацията му ще е по-добра транспортна и икономическа свързаност, която ще осигури свободното движение на хора и стоки
  • България, Северна Македония и Албания подписаха меморандум за реализацията на проекта

Защо е важно?

Коридор № 8 свързва Черно с Адриатическо море, прекосявайки териториите на България, Северна Македония и Албания. С новопостроения участък той ще свърже две балкански столици – София и Скопие. Коридор №8 ще намали с две седмици транспортното разстояние по новия Път на коприната през България към Западна Европа.

Каква е новината?

Продължението на европейския коридор № 8 ще стане факт през 2030 г. По-добрата транспортна и икономическа свързаност ще осигури по-свободното движение на хора и стоки.

Голямата картина

Главното направление на европейския транспортен коридор № 8 е: Бари/Бриндизи – Отранто/Отрантски проток – Пристанище Драч/Пристанище Вльора – Тирана – Елбасан – Кяфасан – Струга – Кичево – Гостивар – Тетово – Скопие – Куманово – Крива паланка – Деве баир – Кюстендил – София – Пловдив – Бургас/Варна.

През август 2017 г. България и Севера Македония подписаха договор за добросъседство и сътрудничество. Заедно с това са подписани два меморандума, пряко касаещи Коридор №8 – за изграждане на жп инфраструктура и за изграждане на връзка за пренос на газ. Общата дължина на коридор №8 е между 1220 и 1350 км, в зависимост от специфичните особености на неговите пътни и железопътни трасета. През България минават 631 км пътища, а изградената железопътна част е 747 км. Около 52% от пътната инфраструктура и над 55% от железопътната инфраструктура на коридора са на българска територия.