По-ниски нива на безработица в България и ЕС през септември

  • Нивата на безработица в ЕС и в България се понижиха през септември, показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
  • Резултатът е очакван, тъй като европейските икономики продължават да се възстановяват от инфлацията, предизвикана от COVID-19 пандемията. 
  • Безработицата в ЕС се понижи през септември до 6,7% от 6,9% през август и вече е с процент под нивото преди година (7,7% през септември 2020 г.). В рамките на еврозоната безработицата се понижи през септември до 7,4% от 7,5% месец по-рано и спрямо 8,6% през септември 2020 г.

Защо е важно?

Спрямо година по-рано безработицата в ЕС намалява през септември с 2,054 милиона, а в рамките на еврозоната – с 1,919 милиона. Според данните на Евростат през септември безработни в България са били 178 хиляди, намалявайки от 183 хиляди през август, но при 172 хиляди без работа през септември 2020 г.

Каква е новината?

За България данните на Евростат показват намаляване на нивото на безработица през септември до 5,5% от 5,% през август, но при безработица от 5,3% през септември 2020 г. Според европейската статистика общо 14,324 млн. европейци, от които 12,079 милиона от еврозоната, са били без работа през септември, като спрямо август е отчетено понижение на безработните в ЕС с 306 хиляди и понижение с 255 хиляди в рамките на еврозоната.

Голямата картина

Регистрираните безработни в страната в края на август са малко над 160 хил., което е с около 4 400 по-малко от юли и с 85 хиляди по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през август са се регистрирали нови 19 522 безработни, като те са с 929 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо август 2020 г. се наблюдава спад от 4 541 лица. Други 818 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца. 

През август 15 422 безработни са започнали работа.