Н.Денков: Децата се връщат в клас

332

Учениците от 1 до 4 клас се връщат в училище най-рано на 10 ноември при тестване два пъти седмично, съобщи образователният министър проф. Николай Денков.

Минималният праг за завръщане на децата в клас е 50% на ниво паралелка желаещи да се тестват, каза проф. Денков.

Родителите трябябва да са дали писмено съгласие, че искат децата им да учат присъствено, останалите, чиито родители не представят такова, ще учат онлайн.

Учениците ще бъдат тествани в понеделник и четвъртък в началото на деня. За целта ще бъдат отделени 30 минути, а учебните часове, междучасията и обедната почивка ще бъдат намаляни по преценка на директорите.

Коментарите са забранени.