Биткойн е най-ценният дигитален актив

Владислав Драмалиев се занимава от доста време и следи тенденциите на развитие в крипто света. Не търгува, а по-скоро гледа философски над ежедневните събития.

Новинариум: Биткойнът към момента се намира в доста силна позиция и четвъртото тримесечие предлага доста плодородна почва за спекулантите. Анализатори смятат, че биткойнът може да стигне до 90 000-100 000 долара? Смятате ли, че това е възможно?

Гост: Да, според мен евентуално биткойн ще стигне до тези нива. Като казвам евентуално, не знам категорично кога това ще се случи. Но шансът това да се случи е много голям. Биткойн често достига до стойности, които много голяма част от хората въобще не са предполагали, че може да достигне. Имайки предвид, че към момента сме на около 66 000 долара, тази цел не изглежда толкова трудно достижима. 

Може да се твърди, че биткойн е един от най-ограничените активи. За разлика от исторически популярни съхранители на стойност, като златото например, нови биткойни не съществуват никъде другаде във Слънчевата система (или във Вселената). Ще има само 21 милиона биткойна. Тази ограниченост не може да бъде премахната, най-вече защото това няма да бъде в интерес на участниците в Биткойн мрежата. Имайки предвид и, че паричната маса нараства постоянно и то със все по-съществени темпове, интересът към и стойността на „твърди активи“ като биткойн е много вероятно да продължи да нараства. Не цената на биткойн се качва. Просто доларите и еврото се обезценяват.

Дори и невъобразимото печатане на фиатни валути да бъде ограничено за някакъв период от време, то няма как да спре. Традиционната монетарна политика изисква постепенно обезценяване на валутата с цел стимулиране на икономическа активност. Този модел е обречен.

Това не означава, че биткойн и останалите криптовалути няма да преминат през нов мечи пазар. Това вече се е случвало множество пъти и ще се случи отново. Тези напълно пазарни събития, водят до изчистване на системата от „кухи“ проекти и алчност и я подготвят за следващия период на възход. Тези събития изглежда не могат да се случат на стоковия пазар – централните банки не искат да го позволят. Въпреки това и там ще има сътресение. Въпросът е винаги – кога?

Освен Ел Салвадор, други държави ще приемат ли Биткойна като законно платежно средство? Или е твърде рисково за всяка една развиваща се или развита икономика? 

Ако не е единственото законово платежно средство, то рисковете са доста ограничени и доста по-малко. 

Ако биткойн бъде възприет като паралелно платежно средство с друга, краткосрочно по-стабилна валута – много от рисковете могат да бъдат лесно елиминирани. Всъщност най-големият риск идва от волатилността на биткойн. Важно е притежателите да имат възможността или да задържат биткойните, които са получили в следствие на определена икономическа дейност, или да ги разменят за по-малко волатилна валута. 

Другият риск, който често се споменава е свързан с изпирането на пари или използването на биткойн за нелегална дейност. Той, разбира се, се преекспонира. Общият брой на такъв вид трансакции в Биткойн мрежата е под 1%.

Това, което прави биткойн неподходящ, за този вид дейност (освен волатилността, която пречи и в този случай) е че всички трансакции са публични и всички правораздаващи органи имат достъп тях. Те могат да ги проследяват и деанонимизират, като в тази им дейност ги подкрепят и голям на брой компании, предлагащи точно такъв вид услуги.

Също така, ако искате да обмените средства, придобити от престъпна дейност, особено големи суми, трябва да използвате ликвидна борса. Най-ликвидните такива са напълно регулирани и изискват подробна информация относно кои са клиентите им и какъв е произходът на средствата им. 

Други държави също ще последват примера на Ел Салвадор, но това по-скоро ще бъдат развиващите се такива, които имат слаби валути. Само силно прогресивни западни държави биха го направили, но не очаквам това да се случи през това десетилетие. Може би някоя балтийска държава, Швейцария, Лихтенщайн или друга офшорна дестинация биха го направили. Големите икономики биха предпрели тази крачка след десетилетия. 

Биткойн се стреми към рекордна цена, преди дебюта, който да се търгува на борсовия фонд за фючърси. Вашият коментар по темата какъв е, защото преди години никой не обмисляше, че това ще се случи? 

Има положителни и негативни страни от това, което се случва с борсово търгуваните фондове, базирани на фючърси.

От една страна одобрението на такъв вид фонд се възприема като признание относно стойността на биткойн, за това че е актив, който е достоен да бъде включен в портфолиото на институционални и акредитирани инвеститори. 

Другата положителна страна е, че по-голям брой участници ще могат да открият биткойн позция и то в напълно регулирана среда. Няма да се налага да се грижат самостоятелно за съхранението на биткойните, особено в случая на мултимилионни експозиции към актива. 

Негативното или по-малко положителното е, че цената на тези първи ETF-и, които се появи е закачена за фючърсните договори на CME. Така цената на фючърсите може да бъде доста по-различна от тази на спот цената на биткойн. Това създава предпоствки за спекулация и изисква боравене с и познания относно понятия като премия и дискаунт.

Дългогодишните участници на фючърсните пазари знаят какво да правят, докато за по-малките инвеститори фючърсният договор е едновременно по-скъп и по-объркващ. 

Друг проблем свързан с този вид фондове, е че не е необходимо да се закупува голямо количество биткойни, за да може фондът да обслужва съществени по големина позиции. В този смисъл, компанията, която управлява фондът ще участва на биткойн спот пазара само с цел хеджиране, което няма да изисква закупуването на количество биткойни, което да отговаря на общият капитал управляван от фонда.

Въпреки всичко това, одобрението на борсово търгуван фонд обвързан с биткойн е по-скоро положителна новина.

След като Китай забрани Биткойна имаше рязък спад в цените и стигна под 30 000 долара. Има ли възможност Китай отново да спре растежа на цената?

Това всъщност беше изключително положително развитие. Разбира се много участници не успяха да го идентифицират като такова и действаха емоционално. Имайки предвид, че един от основните аргументи срещу Биткойн беше и все още е, че голяма част от мощността в Биткойн мрежата се генерира в Китай (централизация), и че там се копае с предимно с въглища, напускането на копачите адресира два основни проблема наведнъж. Голяма част от компютърната мощност, която беше в Китай е вече разпределена глобално, най-вече към САЩ и съседни на Китай държави.

Китай, по свое желание, се превърна в по-малко значим фактор в крипто света. Това е положително за здравето на Биткойн мрежата и биткойн цената. Китайските регулатори вече няма да имат съществено влияние върху цената на биткойн. Регулаторните инициативи спрямо биткойн и криптовалутите са единствения важен фактор, който тушира възходът на цената. Разбира се, те не могат да спрат Биткойн мрежата да функционира. Могат единствено да забавят комерсиализацията на биткой. 

Въпреки това, не смятам, че това ще се случи. В САЩ имат намерение да регулират биткойн, за да генерират милиарди долари в данъчни постъпления. Подобен подход ще възприемат и другите държави. Биткойн вече се възприема сериозно от големи финансови институции, като много и от участниците във вземането на решенията на европейско, американско, и световно ниво вече са включили биткойн в персоналните си инвестиционни си портфолиа. Най-интересното в случая е, че евентуално забрана по-скоро би подкрепила Биткойн тезата и би засилила интереса към него. 

Ако една тоталитарна държава забрани биткойн, и други демократични държави я последват, какво говори това за тях?

Съществуват 195 държави. Винаги ще има група от тях, които ще са положително настроени към биткойн и криптовалутите.

Бъдещето на биткойн никога не е било по-светло.