Големите ученици се връщат в клас?

2 465
  • Очаква се големите ученици да се върнат в клас
  • Ако училищата или родители закупят т.нар. щадящи тестове, това може да стане по-бързо
  • Иначе ще се чака доставката от държавата

Защо е важно?

Учениците от 5 до 12 клас все още учат дистанционно. Част от родителите, които бяха против тестването на децата, вече са размислили, съобщават директори на училища.

Каква е новината?

Ако училищата осигурят със собствени средства тестове за учениците от 5 клас нагоре, те ще могат да ги върнат в клас още преди Министерството на образованието и науката да е предоставило безплатни, съобщиха от МОН.

Голямата картина

Това ще бъде разрешено с нова заповед на министрите на здравеопазването и на образованието и науката, която ще актуализира действащите в момента Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Промените вече са подготвени в МОН и са изпратени за съгласуване в Министерството на здравеопазването.

В МОН са постъпили няколко устни и писмени запитвания от частни училища, които имат възможност сами да закупят тестове за по-големите ученици, за да възстановят изцяло присъственото обучение, без да чакат доставка от държавата.

На всички тях е отговорено, че това може да стане след промяна в Насоките, утвърдени от двамата министри.

Очаква се самата промяна да стане факт в близките дни.

Коментарите са забранени.