Ако сте с деца, пестите от данъци

2 547

Семействата с деца ще спестят от данъци тази година повече. За първи път данъчните облекчения за едно дете са в размер на 4500 лева, за две – 9000 лева, а за три и повече – 13 500 лева. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв.

Бонусът е еднократен, само за придобитите през 2021 година доходи.

От данъка ще паднат съответно 450 лева за едно дете и 900 лева за две.

Има два начина за получаване на данъчните облекчения – чрез работодател или директно с подаване на годишната данъчна декларация за доходите за 2021 г.

Трябва да сте платили всичките си задължения към държавата преди да се възползвате от данъчното облекчение.

Коментарите са забранени.