Промяна в минималната работна заплата в Гърция

122

От 1 април 2023 г., влиза в сила новата минимална работна заплата, която с последното увеличение от 9,4% възлиза на 780 евро. Съответно се увеличава и минималната дневна надница, която от 29,04 евро през февруари 2019 г. нараства до 29,62 евро през януари 2022 г., до 31,85 евро през май 2022 г. и през април 2023 г. се увеличава до 34,84 евро (общо увеличение от 5,8 евро), съобава Труд.

В същото време увеличението на минималната работна заплата, което към момента засяга 585 000 работещи в частния сектор, води до увеличаване на обезщетението за безработица, което към днешна дата, 1 април 2023 г., е 479 евро на месец от 438 евро през май 2022 г., 407 евро през януари 2022 г. и 399 евро през февруари 2019 г. Увеличението на обезщетението за безработица от 2019 г. е 80 евро на месец.

По-специално, от 2019 г. до днес минималната работна заплата е увеличена с 20%, от 650 евро през февруари 2019 г., увеличена до 663 евро през януари 2022 г., до 713 евро през май 2022 г. и до 780 евро през април 2023 г. (общо увеличение от 130 евро).

Тези, които са имали най-малко три години трудов стаж до 14 февруари 2012 г., имат допълнителни възнаграждения, които могат да достигнат до 30% в зависимост от прослужените години.

Както бе обявено, „за определяне на минималната работна заплата през тази година бяха взети предвид намалението на безработицата от 17,5% през лятото на 2019 г. на 10,8% през януари 2023 г., растежът на икономиката, който се очаква да продължи, растящ износ и висока инфлация. От друга страна, цифри като производителност, конкурентоспособност, но също и увеличението на бизнес разходите бяха взети под внимание, така че решението наистина е устойчиво.“

Коментарите са забранени.