472 млн. лв. от продажби в интернет за 2022 г.

223

Хората в страната са изкарали близо 472 млн. лв. от продажби на стоки чрез интернет с наложен платеж през 2022 г. Пратките, които са изпратили гражданите само за година, надвишават 6,1 млн. броя. Това показват данните за хората, извършващи продажби чрез интернет, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми), съобщава ТРУД.

Данните за получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, които са достъпни онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис на сайта на НАП.

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, хората не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват от НАП. Ако например човек е продал старото си колело, не дължи данък. Затова преди да потвърдят попълнената данъчна декларация, е необходимо хората да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП. Ако данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, трябва да ги изтрият, след което да подадат декларацията.

Хората, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение №2 от годишната данъчна декларация, напомнят от НАП. Дължимият данък е 15% върху реализирания доход. За да бъдат признати разходите за придобиване на стоките, които след това хората продават в интернет, те трябва да пазят фактури и касови бележи.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации от граждани, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, е до 30 юни.

В случаите, в които човек получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение №3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от гражданина стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение №5. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2022 г. от тези граждани изтича на 2 май 2023 г.

Коментарите са забранени.