Избраха председател на 49-ото Народно събрание

215

Депутатите решиха – Росен Желязков е председателят на 49-ото НС.

Той получи подкрепата на 136 народни представители.

„За“ Желязков гласуваха 67 депутата от ГЕРБ-СДС, 58 от ПП-ДБ, 11 от ИТН.

„Въздържал се“ гласуваха 94 от депутатите в пленарната зала.

Ето какво каза Росен Желязков, след като бе избран за председател:

Парламентарната традиция изисква в такива моменти да се кажат думи с тържествен характер. Аз обаче мисля, че не е е моментът за патос и тържество. Всички ние осъзнаваме отговорността – очакванията на обществото за сигурност, справедливост и стабилност. Тези очаквания предпоставят ние да знаем и да водим процесите в посока, която отговаря на девиза на тази сграда, да създаваме съдържание и то с изразни средства, които отговарят на честта и достойнството на тази институция. Искам да благодаря на всеки един от вас като мои колеги. Специално искам да благодаря на председателите Минчев и Рашидов за това, че водеха 47-ото и 48-ото народно събрание с достойнство и мъдрост. Благодаря ви, колеги!

Кой е Росен Желязков?

Росен Желязков е магистър по право от Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

През 1994 г. започва работа като юрисконсулт в район „Средец“ на Столична община, където последователно е старши юрисконсулт, секретар и кметски наместник. От 1995 г. е адвокат по гражданско и търговско право. Между 1998 и 1999 г. е заместник-кмет по „Законност и контрол“ на район „Лозенец“, Столична общинa. В периода 2003 – 2009 г. е секретар на Столична община.

От 2011 до 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.

Между 2009 и 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет.

От 2014 до 2016 г. съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление.

Ръководи и участва в процесите на изработването на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на електронното управление, местното самоуправление и местната администрация, публично-частното партньорство, припомня БНТ. Координира българския принос по инициативите, свързани с европейските политики по изпълнението на Европейската програма за Глобален мониторинг на околна среда и сигурност. Участва в стратегическото планиране и разработването на политиките в областта на държавната администрация и електронното управление.

От 30 септември 2016 г. с Решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

С Решение на Министерски съвет от 20 декември 2017 г. е определен за председател на Комисия за регулиране на съобщенията, като решението влезе в сила на 15 януари 2018 г.

Избран от Народното събрание за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 20 септември 2018 г. с мандат до април 2021 г.

Бил е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. Номиниран от ГЕРБ-СДС за председател на 48-ото Народно събрание.

Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. в София.