МИНА: Преките чуждестранни инвестиции в Черна гора надхвърлят 300 милиона евро в края на април

28

Според предварителната статистика на Централната банка на Черна гора общият приток на преки чуждестранни инвестиции в страната възлиза на 300,13 млн. евро в края на април, а изходящият поток възлиза на 122,09 млн. евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В последния бюлетин на ЦБЧГ се казва, че нетните преки чуждестранни инвестиции възлизат на 178,04 млн. евро между януари и април, което е спад от 19,04 процента на годишна база.

„Общият приток на преки чуждестранни инвестиции е с 3,95 процента по-нисък на годишна база, което се дължи на намаление на инвестициите на база вътрешнофирмен дълг“, отбелязва Централната банка на Черна гора.

Инвестициите на резидентите в чужбина възлизат на 24,98 милиона евро, докато изтеглянето на пари, инвестирани в Черна гора от нерезиденти, възлиза на 97,11 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции, свързан с инвестициите в собственост, възлиза на 172,71 милиона евро, което представлява 57,55 процента от общия приток. От тази сума входящият поток от инвестиции в недвижими имоти възлиза на 136,93 милиона евро, а инвестициите в компании и банки възлизат на 35,78 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции под формата на вътрешнофирмен дълг възлиза на 99,12 млн. евро, което представлява 33,03 процента от общия приток. БТА