МИНА: Преките чуждестранни инвестиции в Черна гора надхвърлят 300 милиона евро в края на април

92

Според предварителната статистика на Централната банка на Черна гора общият приток на преки чуждестранни инвестиции в страната възлиза на 300,13 млн. евро в края на април, а изходящият поток възлиза на 122,09 млн. евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В последния бюлетин на ЦБЧГ се казва, че нетните преки чуждестранни инвестиции възлизат на 178,04 млн. евро между януари и април, което е спад от 19,04 процента на годишна база.

„Общият приток на преки чуждестранни инвестиции е с 3,95 процента по-нисък на годишна база, което се дължи на намаление на инвестициите на база вътрешнофирмен дълг“, отбелязва Централната банка на Черна гора.

Инвестициите на резидентите в чужбина възлизат на 24,98 милиона евро, докато изтеглянето на пари, инвестирани в Черна гора от нерезиденти, възлиза на 97,11 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции, свързан с инвестициите в собственост, възлиза на 172,71 милиона евро, което представлява 57,55 процента от общия приток. От тази сума входящият поток от инвестиции в недвижими имоти възлиза на 136,93 милиона евро, а инвестициите в компании и банки възлизат на 35,78 милиона евро.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции под формата на вътрешнофирмен дълг възлиза на 99,12 млн. евро, което представлява 33,03 процента от общия приток. БТА

Коментарите са забранени.