64% от българите се чувстват неосведомени по въпросите на киберсигурността

138

Според проучване на „Тренд“ 64% от българите се чувстват неосведомени по въпросите на киберсигурността. Това показват данните от първото в България национално представително проучване на тема киберсигурност – „Кибер здраве България 2023“, проведено от социологическа агенция „Тренд“. Резултатите представи Евелина Славкова от „Тренд“ в Националния пресклуб на БТА в София.

Около 42% се оценяват като по-скоро неосведомени, а 22% напълно неосведомени. 30% смятат, че са осведомени, а 3% не знаят.

Възложител на проучването е Съюз за стопанска инициатива (ССИ). Обемът на извадката е 1001 ефективни интервюта с респонденти на възраст, представителността е за пълнолетното население на страната, методът на регистрацията е пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Периодът на провеждане е 4-11 юли. Максимално допустимата стохастична грешка е +- 3,1%.

Около 21% посочват, че използват интернет почти по цял ден, 40% по няколко пъти на ден, 14% веднъж дневно, 14% заявяват, че никога не използват интернет. Малко над 50% отговарят, че се чувстват сигурни, когато използват интернет, а около 38% са несигурни.

Общо 5% казват, че им се е случвало да бъдат жертва на киберпрестъпление, а 88% отговарят отрицателно. 41% са споделяли лична информация в интернет, а 54% не са го правили. 53% биха отделили време и усилия, за да подобрят осведомеността си по темата. 48% от българите смятат, че родителите носят в най-голяма степен отговорност за сигурността на децата в киберпространството.

Според 25% от анкетираните по-добро образование и информираност на гражданите ще подобри превенцията на киберпрестъпленията в България. 39% смятат, че решението е строги закони и ефективно налагане на санкции, 12% посочват, че е нужно увеличение на инвестициите в киберсигурността на национално ниво, а според 13% трябва подобряване на сътрудничеството между институциите, бизнеса и обществото.

Съществува незнание в българското общество, само определени групи, интересуващи се от подобни теми, са наясно. Хората имат нужда от информация, обобщи Славкова от „Тренд“.

Живеем в много странно време, в което несигурността е навсякъде и сме принудени да говорим за енергийна и хранителна сигурност, но много сериозно вече и за киберсигурност, каза Кузман Илиев, председател на ССИ. По думите му голяма част от българите не познават институциите, които се борят с киберпрестъпленията. 

Красимир Симонски от ССИ заяви, че 90% от пробивите в различните организации в международен мащаб се дължат на човешки грешки. Според него процентът в България може и да е по-голям. Нивото на киберсигурност на индивидуалния потребител определя нивото на киберсигурност на съответната организация. 

Огромна част от гражданите стават жертви на киберпрестъпление по един или друг начин, заяви комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберпрестъпност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Според него голяма част от гражданите стават жертви на подобен тип престъпления поради неинформираност или незнание. На ден се порлучават около 30 сигнала за киберпрестъпления, каза още комисар Димитров.

Коментарите са забранени.