В ход е процедурата по прехвърляне към държавата на пристанище „Росенец“

В ход са разговори между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“  и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по процедурата за прехвърляне на оперативния контрол върху пристанищен терминал „Росенец“ към държавата, съобщават от Министерството на транспорта.

Съгласно приетото решение на Министерския съвет №549/11.08.2023 г. концесионният договор е прекратен, считано от 15 август 2023 г.

Вече има назначена комисия от министъра на транспорта и съобщенията, която в срок от 30 дни от прекратяването да приеме обекта на концесията.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ пък е издала заповед за заличаване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД от Регистъра на пристанищните оператори.

В същия регистър предстои да бъде вписана ДП „Пристанищна инфраструктура“, на която се възлага да извършва пристанищните услуги на терминала.