Секция „Бижута“ към СБХ открива изложба „Отвъд мащаба“

85

На 12 септември в зала 2 „А“ на СБХ ще се открие годишната изложба на секция ,,Бижута”със заглавие ,,Отвъд мащаба“.
Идеята на експозицията е да покаже художниците- ювелири в една малко по-различна светлина и от друг ракурс. А именно като хора, които не ограничават творческите си търсения само и единствено в изразните средства на бижутата, но пренасят идеите си в живописта, графиката, скулптурата, малката пластика, стъклопластиката и дори в монументално-декоративното изкуство, търсейки симбиозата или разликата между различните форми, като оставят във всички тях своят почерк.

В изложбата ще вземат участие: Анжело Красини, Август Спасов, Ангелина Цветкова, Борислав Кръстев, Богдана Топрева, Владимир Радоев, Владо Николов, Грант, проф.Димитър Делчев, Даниела Радоева, Елена Кафеджийска, Иво Борисов, Николай Сърдъмов и други, in memoriam ще бъдат изложени металопластики на Иван Георгиев.

Коментарите са забранени.