На първо четене: Без право на БГ гражданство, ако веднъж сме се отказали от него

55

Хората, отказали се доброволно от българското си гражданство, няма да имат право то да им бъде възстановено. Това решиха депутатите на първо четене в четвъртък.

Промяната е част от Закона за българското гражданство по предложение на „Възраждане“.

Хората с публични задължения нямат право да се откажат от българското си гражданство, дори и да живеят за постоянно в друга държава.

Българско гражданство по натурализация вече ще могат да получават само хора, които не са осъждани за престъпление от общ характер у нас, в държавата им по произход или в трета страна, ако живеят в нея. Изключение ще има само за реабилитираните.

Досега чужденци, сключили брак с български гражданин и желаещи да станат български граждани, не бе необходимо да се отказват от първото си гражданство. С новите промени обаче трябва да са минали поне три години от датата на сключване на брака.

Българските власти вече ще зачитат, че човек се е отказал от първото си гражданство, ако е подал молба за това, но не може да се освободи от гражданството поради независещи от него причини.

Промени има и в отменянето на натурализацията. Държавата вече има право да го направи, ако са налице достатъчно данни, че човек е сключил брак с наш съгражданин фиктивно, единствено с цел придобиване на българско гражданство. Отмяна може да има и ако „лицето в продължение на пет години след придобиването на гражданството не е установило никакви трайни връзки с българската държава и се е възползвало от българското гражданство единствено за заобикаляне на имиграционни режими и пребиваване в чужбина“.