Авария спря водоподаването от язовир „Студена”

88

Поредна авария спря водоподаването от язовир „Студена” към половин Перник и няколко населени места. Аварията е на главен клон 1 под резервоарите в кв. „Могиличе”.

При работа на фирмата- изпълнител на водния цикъл е скъсана тръба, което е наложило да се спре водата от язовира. Без водоподаване са централната градска част на Перник и прилежащите квартали „Иван Пашов”, „Хумни дол”, „Рудничар”, „Могиличе”, „Драгновец” „Варош” и „Бела вода”, както и град Батановци и селата Дивотино, Черна гора, Лесковец, Ярджиловци и Богданов дол. Работи се по отстраняване на аварията. 

Резервоарите са пълни и населението най- вероятно няма да усети спирането на водата от язовира, каза управителят на водното дружество Борислав Иванов.