Пеевски и Атанасов внесоха предложението за комисията за контрол на еврофондовете

77

Предложение за създаване на постоянна парламентарна комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове внесоха народните представители Бойко Борисов, Атанас Атанасов и Делян Пеевски.

„Уважаеми господин председател,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 във връзка с § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Молим, проектът да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред“, гласи официалният документ, адресиран до Росен Желязков. 

„Всичко ще минава през парламента. Ще прегледаме внимателно тези проекти“, коментира в кулоарите на парламента депутатът от ДПС Делян Пеевски.