Кръгла маса за модернизацията на Българската армия под егидата на президенството

Възможностите за модернизация на Българската армия чрез реализацията на иновативни нискобюджетни проекти ще бъде обсъдена на кръгла маса. Тя е организирана от президентството. Там ще е и президентът Румен Радев.

На програми на НАТО и ЕС разчита предимно България за развиване на иновациите в отбраната. През 2022 г. два български института са били избрани за тестови центрове на НАТО за разработване на нови технологии в областта на големите данни, изкуствения интелект и автономните системи.

България е част и от Фонда на НАТО за иновации, през който съюзници могат да подкрепят стартиращи фирми, работещи по технологии с двойна употреба.

Последният Доклад за състоянието на отбраната припомня, че има приет списък за научноизследователски проекти до 2024 г. Като финансовите възможности са позволили стартирането на девет. До края на 23 –та пък приключват шест, изпълнявани от Института по отбрана и два  ВВМУ. „Н. Вапцаров“.

Конференцията се организира на фона на вече осъществяващите се проекти. Тези за новите изтребители и кораби вече се изпълняват, а държавата вече плаща милиарди. На път е да бъде осъществен и проектът за Сухопътните войски.

Конференцията ще бъде закрита за медиите.