МФ иска промяна на модела за финансиране на регионалните културни институции

50

Министерството на финансите настоява за промяна на модела за финансиране на регионалните културни институции. Изводът е направен след анализ на размера на финансирането и дейността на читалища, библиотеки и регионални музеи.

В анализа си Министерството на финансите дава различни примери – за две читалища в един и същи град, които имат коренно различен брой посетители и активни културни дейности, съответно приходи.

Това не съответства пряко с броя на заетите служители, дори се оказва, че в по-активната институция работят по-малко хора. Общо анализът обхваща дейността на 3262 читалища, 111 музеи и художествени галерии и 27 библиотеки с регионален характер през 2022 година.

Данните показват, че финансирането за т.нар. „субсидирана бройка“ не създава стимули за реализиране на дейности и за постигане на резултати от съответните институти. Активността им е по-скоро периодична и обвързана с конкретни събития, а не предварително планирана и системно организирана целогодишно.

Минимален е обхватът на дейността, свързана с организирането на редовни, ежеседмични форми на занимания с деца и възрастни, смятат от министерството. Дигитализацията и обновяването на материалния фонд са много бавни, според анализа.

И още – ангажираността на кметовете е по-скоро ориентирана към увеличаване възнагражденията на съответните служители, а не към намиране на подходи и начини за оценка на работата, проучване на нагласите на населението, спрямо демографски и регионални характеристики, културни и образователни потребности и разширяване профила на предоставяните услуги, допълват от финансовото министерство.