Кръгла маса обсъжда устойчиво финансиране на културата

106

Кръгла маса на тема „Устойчиво финансиране на българската култура“ ще се проведе в зала „Изток“ на Народното събрание. Форумът се организира от парламентарната комисия по културата и медиите, Министерството на културата, Националното сдружение на общините и Обсерваторията по икономика на културата. Сред темите са и възможностите за нарастване на финансирането за обществените медии – Българското национално радио и Българската национална телевизия,  Българската телеграфна агенция и Съвета за електронни медии.

Организаторите на кръглата маса посочват, че целта й е да постави културата като национален приоритет и обществено благо. Сред акцентите са публичните финанси за културата в държавния бюджет за 2024 г. и тригодишната бюджетна прогноза до 2026 г.; както устойчивото нарастване на тези финанси и достигане до 1% от БВП за група „Култура“.

Ще се обсъждат създаването на цялостна финансова рамка за развитие на българската култура и културни дейности на национално, регионално и общинско ниво, както и социалното измерение на финансирането на културата с право на равен достъп до културни дейности на българските граждани.

За участие във форума са поканени представители на Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция, Съвета за електронни медии,  на синдикалните, гражданските и творческите организации в областта на културата, както и  представители на медиите.

Коментарите са забранени.