Литературен конкурс „Забравеният език“ доближава думите от нашето минало до съвременния език

42

Втори литературен конкурс „Забравеният език“ организира издателство „ЛитДизиан“. 

С този литературен конкурс се прави опит да доближат думите от нашето минало със съвременния език

Можете да участвате с разказ до 8 страници и две стихотворения, като задължително трябва да включите думи: на̀йда, оста̀л, напрèжен, ка̀зън, вѝсове, шептèж, тежкотѝя, за̀йда, пору̀ха и дѝвни. Това са думи от творчеството на партриарха на българската литература Иван Вазов

Три са призовите места в две категории – поезия и проза, като срокът за изпращане на творбите е 10 януари 2024 г., а резултатите ще бъдат обявени на 10 февруари 2024г, на фейсбук страницата на издателството, разказа Виктория Баръмова, идеолог на конкурса.

Конкурсът дойде като идея минала година. Мога да кажа, че ние ежедневно ставаме свидетели на това как българският език все повече се „смалява“ и „привежда“ под натиска на технологиите, на модерното, на изискванията на времето да говорим по-добре чужди езици, отколкото нашия роден език. За да се котираме по-добре, да пътуваме…

Забелязвайки тази тенденция, аз много се обнадеждих когато моят син в трети клас тогава, беше си отворил читанката и ме питаше какво означават думи от българския фолклор. Тогава го приех това като знак, че новото поколение не е затворило вратата на корените на своя език и има интерес да се върне към тях!

Така с основателят на издателството вече втора година провеждаме този конкурс. Чрез стари позабравени думи да накараме хората да напишат разказ до 8 страници и две стихотворения, каза още Виктория Баръмова.