Министър Цоков ще представи мерки за промени в обучението на учениците

163

Министърът на образованието и науката Галин Цоков ще представи в 11.00 часа мерки за промени в обучението на учениците.

Предвижда се промяна на подхода, представяне на визия за стандарта за качество и повишаване на практическите умение на учениците за сметка на по-малко наизустяване и възпроизвеждане на факти.

Министър Цоков ще обобщи и предприетите действия през първите шест месеца на управление в сектор „Образование и наука“, като ще набележи краткосрочните и дългосрочни реформи, по които работи екипът му.

Коментарите са забранени.