20 години от създаването на Икономическия и социален съвет

113

20 години от създаването на Икономическия и социален съвет на Република България ще бъдат отбелязани с тържествена пленарна сесия. Събитието ще събере ръководители и участници от законодателната и изпълнителна власт, както и европейски партньори на високо ниво. 

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова припомни:

„Преди 20 години на 10-ти декември е било първото пленарно заседание на Икономическия и социален съвет. Със специален закон е създаден този консултативен съвет, който дава възможност на гражданите през представителството им през работодателски, синдикални или неправителствени организации. За тези 20 години Икономическия и социален съвет има стотици становища, които са дали наистина до голяма степен катализационен ефект за определени икономически и социални процеси, много активна роля в предприсъединителния процес, така, както и сега в присъединяването към Еврозоната“.

Коментарите са забранени.